Naslovna

Aktuelno

PRIJAVI SE ZA UČEŠĆE NA ŠKOLI ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

Škola za promociju izgradnje zdravih stilova života među mladima u Crnoj Gori biće održana od 16. do 18. decembra 2016. godine u Budvi.    

PRVI SASTANAK KOALICIJE „HEALTHUP“

U Podgorici je u petak, četvrtog novembra, održan prvi sastanak koalicije nevladinih organizacije koje su aktivne u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite – HealthUP.

CAZAS učestvuje na radionici o budžetskoj podršci za programe smanjenja štete

Radionica na temu Šta funkcioniše : Budžetska podrška za nacionalne investicije u programima smanjenja štete“ organizuje se od strane EHRN (European harm reduction network).

TRENING: Izrada planova finansijske održivosti

Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje organizuje trening na temu “Izrada planova finansijske održivosti “. 

ZAVRŠENA OBUKA O ODNOSIMA S JAVNOSTIMA

Crnogorska IRIS mreža nastavlja jačanje kapaciteta članica kroz projekat "Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori", koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

ZAVRŠENA OBUKA O ODNOSIMA S JAVNOSTIMA

Crnogorska IRIS mreža nastavlja jačanje kapaciteta članica kroz projekat "Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori", koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

ZAVRŠENA OBUKA O ODNOSIMA S JAVNOSTIMA

Crnogorska IRIS mreža nastavlja jačanje kapaciteta članica kroz projekat "Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori", koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Reproduktivno zdravlje