Novosti

PRIJAVI SE ZA NACIONALNI #OnACT TRENING

#OnACT program ima za cilj da jača kapacitete mladih i omladinskih organizacija kao i organizacija koje rade sa mladima kroz mapiranje i razvoj inovativnih alata.

Trening za #OnAct edukaciju mladih u Crnoj Gori, planirano je da se održi 17.-19. marta 2017. godine u Budvi.

Cilj obuke za 20 mladih iz Crne Gore je veća informisanost o servisima i inovativnim online alatima namijenjenim mladima, studentima, srednjoškolcima kao i njihovoj edukaciji u oblasti zdravlja, ljudskih prava i promocija aktivizma među mladima.

Projektom je planirano direktno obuhvatiti mlade aktiviste koji će biti obučeni #OnACT edukatori/ke.

Obučavanjem edukatora/ki za sprovođenje #OnACT programa i alata koje program promoviše, izgradiće se vještine koje će svaki edukator/ka kasnije moći da dodatno unapređuje kroz sprovođenje radionica.

Polaznici/ce treninga će imati priliku da nauče o korišćenju interneta, društvenih medija i mreža u cilju edukacije, promocije, zagovaranja i vidljivosti kao i više o dostupnim besplatnim i online alatima za kreiranje multimedijalnog sadržaja i sprovođenju kampanja promocije i javnog zagovaranja.

Prvi internacionalni #OnACT trening održan je u aprilu 2016. godine u Budvi. Kako je bilo na obuci možete pogledati ovdje.

CAZAS je kroz razne programe vršnjačke edukacije u prethodnih 15 godina edukovao više od 500 mladih vršnjačih edukatora i trenera u Crnoj Gori.

Prijave za #OnACT obuku otvorene su do 1.marta 2017.godine u ponoć.  Ukoliko ste zainteresovani za učešće na školi, popunite upitnik koji se nalazi na linku: http://bit.ly/2jTjJDB