Novosti

Poziv za učešće na treningu o EU grantovima

Trening  „ Izrada uspješnih prijedloga projekata za grantove EU“  će se održati od 8. do 12. marta 2017. godine u Budvi, hotel „Budva“. 

 

Pomenuta aktivnost dio je projekta „HealthUP“  koji sprovode CAZAS, SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji, a ima za cilj jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva.  Projekat „HealthUP“ je finansiran od strane Evropske unije kroz „Civil Society Facility Montenegro Programme IPA 2014“. Cilj programa je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

 

Programske aktivnosti će se fokusirati na jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora i uspostavljanje strateškog partnerstva između organizacija civilnog društva i Vlade u cilju poboljšanja sistema zdravstvene zaštite u korist svih građana.

 

Prijava za trening je obavezna putem upitnika koji se nalazi na:  http://bit.ly/2lfx7OM 

 

Prijavu za  učešće potrebno je poslati najkasnije u nedelju 5. marta do kraja dana.

 

Svim učesnicima učesnicima/ama treninga obezbijeđen je smještaj na bazi punog pansiona tokom radnih dana obuke. Obezbijeđena je i refundacija putnih troškova.