Novosti

Završen trening na temu javnog zastupanja i lobiranja

Trening: „Javno zagovaranje“  aktivnost je  projekta HealthUP koji  sprovode CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji, a podržava Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

 Trening je namjenjen organizacijama koje su članice HealthUP koalicije.

Javno zastupanje predstavlja proces djelovanja (a ne jednokratnu aktivnost) sa ciljem postizanja poželjnih promjena  kako bi društvo bilo pravednije, i kako bi se marginalizovanim društvenim grupama obezbijedili prostor i uloga u javnom odlučivanju. 

Suština javnog zastupanja je govoriti glasno, privući pažnju zajednice na važan problem i usmjeriti donosioce odluka prema rješenju.

Nevladin sektor ima veliki značaj za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije, jer se aktivno uključuje u rješavanje mnogobrojnih problema u društvu zasnovanih na ljudskim potrebama, koje država ne može sama prevazići ili ne vodi potrebnu brigu o njima.

Istovremeno, nevladine organizacije osiguravaju bitan glas građana, što ima za rezultat donošenje boljih, pravednijih i legitimnijih odluka. 

Uspješna kampanja javnog zagovaranja mora se graditi na nizu medjusobnih, povezanih i uskladjenih taktika i dobro isplaniranih aktivnosti, zboz čega je trening obuhvatio  karakteristike i elemente javnog zagovaranja, istrazivanje teme kampanje, ciljeve kampanje i strategiju djelovanja, procjenu sopstvenih kapaciteta, korake u izgradnji koalicije i tehnike uspješnog lobiranja. 

Sa učesnicima/cama na treningu su radile trenerice Biljana Zeković i Lidija Brnović.