Novosti

DPNSEE objavio rječnik sa terminima vezanim za droge

Cilj ove inicijative je da se bolje razumije problem zavisnosti i da se podstiče pristup sa više empatije kada je u pitanju ovaj problem.

Rječnik sadrži sve termine koji se koriste u domenu politika o drogama, uključujući i objašnjenja tih termina, kao i druga relevantna i srodna pitanja.

Ovaj rječnik je kreiran kako bi prije svega poslužio organizacijama članicama mreže na način koji će unaprijediti harmonizaciju mišljenja i stavova.

Sem toga, ovaj materijal će biti od koristi i drugim relevantnim stranama kada je u pitanju oblast droga, kao što su ključni donosioci odluka, aktivisti, mediji policija i drugi.

Rječnik će se u hodu dopunjavati. Takođe, biće preveden na više jezika koji su u upotrebi na području jugoistočne Evrope.

DPNSEE ima u planu i kreiranje interaktivne verzije, gdje će se termini prevoditi automatski pa će i sam pristup biti dosta olakšan. Da pogledate kompletnu PDF verziju, kliknite ovdje