Novosti

Otvorene prijave za mentorsku podršku u izradi opisa socijalnih usluga

Jedna od aktivnosti projekta "Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori" jeste i Izrada opisa socijalnih usluga sa planovima regrutacije volontera i potrebnih stručnjaka za članice Crnogorske IRIS mreže.

U okviru ove aktivnosti biće obezbijeđena mentorska podrška u vidu dvodnevnih in house treninga za 5 članica mreže.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije da ispune prijavni formular koji možete preuzeti ovdje.

Prijavni formular potrebno je poslati na e-mail adresu sosmladipg@gmail.com pod nazivom Prijava za mentorsku podršku najkasnije do 05.08.2017. godine.

Projekat sprovode SOS telefon Podgorica, zajedno sa partnerima NVO CAZAS i Udruženjem za razvoj civilnog društva Bijelo Polje, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori kroz “Civil Society Facility Montenegro Programme IPA 2014”.

Opšti cilj projekta je stvaranje aktivnog civilnog društva spremnog da sa kapacitetima utiče na socijalnu inkluziju i vladavinu prava.

Specifični cilj je stvaranje uslova za punu participaciju u procesu donošenja odluka i povoljno pravno i finansijsko okruženje organizacija pružaoca socijalnih usluga u Crnoj Gori.

Poziv je namijenjen isključivo članicama Crnogorske IRIS mreže.