Epidemiološka slika HIV/AIDS-a u Crnoj Gori

U Crnoj Gori je od prvog slučaja iz 1989. godine do kraja 2005. godine inficirano/oboljelo od HIV/AIDS- a 65 osobe, od čega su 25 osoba umrle. Sada ima evidentiranih 11 oboljelih lica i još 18 koji se vode kao nosioci HIV- a. Prema parametrima Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), pretpostavlja se da je broj inficiranih kod nas najmanje 10-15 puta veći i da se kreće između 500 i 800.

U 13 od 21 opštine u Crnoj Gori od 1989. bilo je ili ima inficiranih, sa najvećim brojem u Podgorici i primorskim opštinama. Od ovog broja, u Podgorici je najviše osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (30%), zatim u primorskoj regiji (oko 47%) a najmanje u gradovima centralne i sjeverne regije. U 2005. godini registrovano je 9 novoinficiranih od čega je jedna osoba sa AIDS- om. U ovoj godini je umrla i jedna osoba sa AIDS- om.

Distribucija u odnosu na put prenosa je:

  • heteroseksualni .............................................. 50 %,
  • bi - homoseksualni .......................................... 25 %,
  • kod intravenskih narkomana ............................. 6 %,
  • sa majke na dijete/vertikalna transmisija ............ 4 %,
  • putem krvi ....................................................... 2 %,
  • nepoznato ....................................................... 13 %.

U odnosu na broj registrovanih kao grupe u riziku se izdvajaju se muškarci koji imaju seks sa muškarcima sa 20%,  mornari sa 15 % i turistički radnici 13%.

Odnos HIV/AIDS muškaraca i žena od početka epidemije u Crnoj Gori je 3:1.

Skoro 95 % registrovanih osoba se nalazi u godišnjoj dobi od 20 – 45 godina.

Ovi podaci su dobijeni zahvaljujući Institutu za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici.