Heroin

Heroin, žuto, horse, dop, vujdo, pajdo...

HEROIN: INFO

Heroin je veoma adiktivna droga. Najnovija istraživanja pokazuju da se umjesto injiciranja heroin sve češće puši ili ušmrkava, i to kako zbog njegove sve veče čistoće, tako i zbog postojanja zablude da se tako ne stvara zavisnost.

HEROIN: ZLOUPOTREBA I ZAVISNOST

Heroin je ilegalna, veoma adiktivna droga. To je droga koja se najviše zloupotrebljava i najbrže djeluje od svih opijata. Heroin se proizvodi iz morfina, prirodne supstance koja se dobija iz čahure nekih vrsta maka. Obično se prodaje kao bijeli ili smeđi prah ili kao crna ljepljiva smjesa, poznata pod imenom "katran heroin" ili "opijum".

INHALIRANJE HEROINA

Heroin se inhalira tako što se zagrijava uz pomoć upaljača na aluminijumskoj foliji. Para koja se na taj način stvara se inhalira, tj. udiše uz pomoć cjevčice. Širom sveta, inhaliranje heroina je poznato pod nazivom ''ganjanje na zmaja'' ili ''Chasing the Dragon''.