Marihuana

MARIHUANA: INFO

Marihuana je zalena ili siva mješavina isjecakanog lišća i cvjetova konoplje koja se naziva Cannabis sativa. Postoji preko 200 naziva za marihuanu u slengu, a kod nas se najčešće koristi termin "trava". Obično se puši kao cigareta (koja se zove joint) ili u luli ili u nargili.

Žargonski izrazi za marihuanu: vutra, vutragenja, utrica, utrazavunje, džidža, mara, gunja, travuljina, gudra, džoint, džokavac...

MARIHUANA: ČINJENICE KOJE MLADI TREBAJU ZNATI

Postoji mnogo razloga zašto neka djeca i mladi počinju pušiti marihuanu. Većina mladih puše marihuanu na nagovor svojh prijatelja ili braće i sestara. Neki je mladi uzimaju, jer su to vidjeli od starijih u svojoj porodici. Neki smatraju da je cool uzimati marihuanu, jer o tome slušaju pjesme i gledaju filmove.

MARIHUANA: ČINJENICE SA KOJIMA RODITELJI TREBAJU BITI UPOZNATI

Ako je neko uzeo marihuanu on ili ona može: - Izgledati kao da ima vrtoglavicu i teško hoda - Izgledati blesavo i smijati se bez razloga - Imati crvene zakrvavljene oči i - Teško pamtiti stvari koje su se upravo desile. Kad prvobitni efekti nestanu, nakon nekoliko sati, korisnik može biti veoma pospan. Roditelji bi trebali zapaziti promjene ponašanja kod svoje djece, iako ovo može biti teško s obzirom na pubertet.