Novosti

Str. 1 od 18  > >>

MINI GRANTOVI ZA NVO

Pravo učešća na konkursu imaju NVO registrovane u sjevernoj ili južnoj regiji Crne Gore. Rok za predaju projektnih aplikacija je 5. oktobar 2017. Konkurs se objavljuje u okviru projekta #Health Up – Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i...
Str. 1 od 18  > >>