Prevencija

S obzirom na činjenicu da ne postoji lijek protiv HIV- a, jedini način za prevenciju bolesti je izbjegavanje rizičnih oblika ponašanja. Prevencija AIDS- a zahtijeva samodisciplinu i snažan karakter. Ponekad se čini da te mjere prevencije prilično ograničavaju ličnu slobodu, ali su uspješne i spašavaju živote.

Nemojte se upuštati u polni odnos sa:

  • ljudima za koje se sumnja ili zna da su HIV pozitivni;
  • više partnera;
  • s osobom koja često mijenja partnere;
  • ljudima koji su intravenski narkomani.

Praktikovanje sigurnog seksa može značajno sniziti rizik od dobijanja infekcije. Ipak, čak i uz korišćenje kondoma postoji izvjestan rizik od infekcije virusom. Apstinencija je jedini siguran način prevencije. Neki od načina polnog odnosa, poput analnog seksa, nose veći rizik od infekcije, nego npr. vaginalni odnos. Mogućnost prenosa HIV infekcije je veća s muškarca na ženu, nego obrnuto.

Evo nekoliko praktičnih savjeta koje preporučujemo svima bez obzira na pol ili godište:

1. Najsigurnije je apstinirati od seksa ili koristiti kondom prilikom svakog analnog i vaginalnog odnosa, pa čak i onda kad ste sa stalnim partnerom.

2. Ukoliko ste već zavisnik od neke droge, nemojte koristiti intravenske droge. Ukoliko ipak koristite intravenske droge, izbjegavajte upotrebu igala drugih zavisnika i uvijek koristite svoju iglu za jednokratnu upotrebu. Izbjegavajte kontakt s krvlju iz rana ili nosa osoba čiji HIV status Vam nije poznat. Preporučuje se ljudima koji se brinu za oboljele od AIDS- a da koriste zaštitnu odjeću, maske i naočare.

3. Oboljeli od AIDS- a i asimptomatski nosioci HIV- a mogu prenijeti bolesti drugima putem darivanja krvi, plazme, tjelesnih organa ili sperme. S pravne, etičke i moralne tačke gledišta, sve osobe inficirane HIV- om morale bi o tome obavijestiti potencijalnog seksualnog partnera. Te osobe tokom seksualnih odnosa moraju izbjegavati razmjenu tjelesnih tečnosti i moraju se na sve moguće načine zaštiti kako ne bi infekciju prenijeli svome partneru.

4. HIV pozitivne žene treba prije trudnoće informisati o svim mogućim rizicima za dijete, i ponuditi sve mogućnosti moderne medicine kako bi se spriječilo prenošenje infekcije na dijete.

5. HIV pozitivne žene ne bi trebale dojiti svoje dijete.