Tim

 

                                                                                                                                                Jelena Mugoša

Rođena je 1981. godine u Podgorici. Završila je Filozofski fakultet u Nikšiću na na katedri za Engleski jezik i književnost. Trenutno je na master studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru Organizacioni menadžment. Kao apsolvent je još 2006. godine počela sa radom u NVO CAZAS gdje je u početku radila kao projekt menadžer a od 2008. godine obavlja funkciju Finansijskog menadžera. Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i inostranim seminarima. Interesuju je: ekonomija i fondovi EU, priprema i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU, ljudski resursi, odnosi sa javnošću i organizacija događaja. Aktivno govori engleski, a služi se i Italijanskim jezikom.


 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

                            Sanja Šišović

Sanja se pridružila CAZAS-u 2006. godine kao volonterka Kluba mladih, a kasnije je bila aktivna kao trener, koordinator i mentor kluba mladih. Kao ekonomista, poziciju programskog menadžera obavlja od aprila 2013. godine. Dugogodišnja je aktivistkinja u oblasti zdravstva i ljudskih prava. Kroz članstvo u radnoj grupi Ministarstva zdravlja CG, učestvovala je u izradi “Nacionalne strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori 2015-2019”. Prošla je mnogo treninga i obuka u oblasti marketinga, menadžmenta, PR-a, upravljanja događajima, razvoja interpersonalnih vještina, javnog nastupa i komunikacije. U slobodno vrijeme bavi se organizacijom kulturnih i muzičkih događaja. Govori engleski, italijanski i španski, a služi se i francuskim jezikom. 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 
                                                                                                       Boris Dabetić
Rođen 19.08.1991 godine u Podgorici. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu, smjer Studije Primijenjenog Računarstva, u Podgorici. CAZAS-u se priključio kao srednjoškolac kroz program vršnjačke eduukacije. Nakon dugo godina aktivizma u oblasti vršnjačke edukacije o HIV/AIDS-u i reproduktivnom zdravlju, sada u CAZAS-u zauzima mjesto IT asistenta. Govori engleski jezik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________